Tag Archives: urheilukenttä

Jäälin urheilualueen rakennustyöt ovat alkaneet.

Jäälin urheilualueen rakennustyöt ovat alkaneet touko-kesäkuun taitteessa alueen puuston poistamisella.

Jäälin urheilualue piti rakentaa jo vuosia sitten, mutta markkinaoikeusvalituksen vuoksi hanke jäi ns. monikuntaliitoksen jalkoihin odottelemaan parempaa tulevaisuutta.

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi Oulun teknisen liikelaitoksen tarjouksen 815 421,00 € (alv 0 %) Jäälin urheilualueen rakentamisesta. Rakentaminen tilataan siten, ettei vuodelle 2016 vahvistettu 250 000 euron määräraha ylity ja vuosien 2017 ja 2018 osuudet ehdollisina, kunnes investoinnit on vahvistettu talousarvio- käsittelyiden yhteydessä.Kenttä rakennetaan kumirouhetäytteisenä keinonurmikenttänä. Lisäksi liikuntapalvelut hankkii tarvittavan kenttävarustuksen.

kentta

Sivistys – ja kulttuurilautakunnan kokouksen 26.5.2016 pöytäkirja: http://asiakirjat.ouka.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=10720

Aiemmin mm. kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen sisällyttää urheilualue vuosien 2016, 2017 ja 2018 talous- ja toimintasuunnitelmaan.

YTR 16.10.2014: Joukkoliikenteestä, Jäälin koulusta ja valokuidusta

Jäälin suuralueen yhteistyöryhmä kokoontui 16.10.2014 kello 18:00. Kokoukseen oli saatu paikalle kunnioitettava määrä Oulun kaupungin politikoita:

 • Hanna Sarkkinen (yhdyskuntalautakunnan pj, joukkoliikennejaoston vpj)
 • Matias Ojalehto (sivistys- ja kulttuurilautakunnan pj.)
 • Kaarina Kailo (valtuutettu, hyvinvointilautakunnan varajäs.)
 • Sirpa Tikkala (varavaltuutettu, yhdyskuntalautakunnan jäsen)
 • Jari Laru (varavaltuutettu, lähidemokratiatoimikunnnan pj.)
 • Jari-Pekka Teurajärvi (joukkoliikennejaosto, jäsen)

Tilaisuudessa oli välillä melkein vaalitilaisuuden tuntua, onhan osa edellä luetelluista henkilöistä ehdolla tulevissa eduskuntavaaleissa 🙂

No, sepäs ei ole pääasia, vaan ne Jääliä koskevat asiat. Käsittelen ne kokouksessa käsitellyssä järjestyksessä

Jäälin joukkoliikenteen kehittävistä vaativan adressin luovutus

Jäälin asukasyhdistys ry:n sihteeri Johanna Liinamaa alusti seikkaperäisesti Jäälin alueen joukkoliikenteen ongelmista ja esitti kehitysehdotuksia.  Hän myös luovutti joukkoliikennejaoston varapuheenjohtaja Sarkkiselle adressin jossa on 160 kirjoittajaa.

Jäälin alueen bussireitit kirvoittivat erittäin seikkaperäisen ja laajan keskustelun aiheesta. Käydyn keskustelun perusteella alueen asukkaat haluaisivat bussien kiertävän Laivakankaan kautta Kuusamontien tai Kehätien asemesta. Käydyssä keskustelussa väläytettiin myäs kutsutaksien tai citybussien mahdollista hyödyntämistä Jäälin ja Kiimingin välisessä yhdysliikenteessä.

Hanna Sarkkinen ei pystynyt suoraan lupaamaan parannusta bussireittien tilanteeseen, mutta teki puheenvuoroista tarkat muistiinpanot.

Sarkkisen neuvot linja-autoyhteyksien ylläpitämiseksi ja parantamiseksi olivat:

 • Bussiyhteyksiä tulee käyttää vaikka aikataulut/reitit eivät tyydyttäisi (kaupunki seuraa reittien käyttöasteita todella tarkasti)
 • Mahdollinen palaute tulee AINA osoittaa suoraan suunnittelijoille: http://www.oulunjoukkoliikenne.fi/palautteet

Jäälin koulun 1-4lk ja pomo-luokkien kohtalo

Kävin ostamassa hetki ennen yhteistyöryhmän tilaisuuden alkamista Jääälin R-kioskilta Rantapohjan jossa käsiteltiin Jäälin koulun tilannetta.

Rantapohjan artikkelissa Sivistysjohtaja Mika Pentilä sanoo vapaasti muisteltuna seuraavaa:

 • Jäälin koulun suunnitteluraha tulee kaupungin talousarvioon
 • Sitä ei ole toistaiseksi siellä näkyvissä, sillä hankesuunnittelutyöryhmän työ on ollut kesken
 • Koulu on niin huonokuntoinen että se on kaupungin ns. ykkösprioriteettejä

Yllä oleva siis todettiin Rantapohjan puolen sivun jutussa jossa haastateltiin sikujohtaja Penttilää. (skannaan jutun tänne jossain välissä).

Jäälinmajan yhteistyöryhmän kokouksessa samaa asiaa valaisi sivistys- ja kulttuurilauakunnan puheenjohtaja Ojalehto jonka mukaan jääliläiset voivat nukkua yönsä rauhassa mitä kouluun tulee.
Koululle, kirjastolle ja pienimuotoiselle yhteisötilalle ovat tilat tulossa näillänäkymin Laivakankaan koulun yhteyteen valmiiksi kaavoitetulle paikalle.

Asiasta pitää kuitenkin päättää valtuustossa ja sitä ennen Jäälin koulun uusien tilojen suuunnitteluraha täytyy sijoittaa TA-esitykseen.

Urheilukenttä, hiihtolatu, pyörätie jne.

Ojalehto kertoi myös aavistuksen verran Jääli-Korvensuoran kuntoreitin tilanteesta. Hänen mukaansa kaupunki on sitoutunut sen rakentamiseen vahvasti ja asukkailta odotetaan vain kärsivällisyyttä sen toteuttamista odotellessa.

Kuntoreitin ohella jääliläinen ikuisuushanke on urheilukenttä, jonka senkin tulisi lähteä tulevina vuosina liikkeelle mikäli on uskoinen kokouksessa esiintyneisiin politiikoihin.

Lohtua antaa se, että molempien hankkeiden suunnittelurahat ovat esillä kaupungin talousarvio2015:ssa.

Viimeisenä kuntainfrastruktuuriin liittyvänä kysymyksenä käsiteltiin Jäälin sisälle suunnitellun Jäälin koulu – Laivakankaan koulu yhdyspyörätien aikataulutusta ja siihen liittyvää hiihtoladun kunnostusta. Vaikka suunnitelmat ovat juuri tällä hetkellä kaupungin nettisivuilla luettavissa lausuntoja varten, eivät yhdyskuntalautakuntaa edustaneet Sirpa Tikkala ja Hanna Sarkkinen löytäneet sille korvamerkittyjä toteutusmäärärahoja. Asia jäi vielä odottelemaan Sirpa Tikkalan selvittelyjä.

 Valokuitu-hankkeen tilanteesta

Kerron tästä lisää sitten toisessa kirjoituksessa 🙂

Yhteenveto kokouksesta

Ottaen huomioon kaupungin kokonaistilanteen ja sivistys- ja kulttuuritoimen säästöhaasteet, minulle jäi osallistujana positiivinen kuva.  Uskon että Jäälin koulun tilanne otetaan sekä virkamieskunnassa että päättäjien keskuudessa oikeasti vakavasti, eikä meidän ainakaan vielä tarvitse ryhtyä kylttejä rakentelemaan.

Aika näyttää – ja pian näyttääkin 🙂

Ouluraati Jäälissä: muutamia ylöskirjattuja ajatuksia

Kiitos kaikille Jäälin asukkaille, olitte saapuneet todella runsaslukuisesti Laivakankaan koululle keskustelemaan alueemme palveluista.

Tilaisuuden avasi Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen (kuvassa). Puheenjohtaja Moilasen jälkeen puheenvuoron käytti sivistys- ja kulttuuripalveluiden johtaja Mika Penttilä. Penttilä esitteli lyhyesti koko sivistys- ja kulttuuriprosessin eri palveluineen.

Lopulta johtaja Penttilä esitteli dian, jossa kerrottiin alueen asukkaita kiinnostavista asioista: jäälin koulun tilanteesta, urheilualueiden vaiheista ym.

Jäälin koulun osalta Penttilä totesi että tilatyöryhmän raportti luovutetaan AKJ Salolle tänä perjantaina. Raportissa tullaan esittämään koulun saneerausta (täydellistä) tai uuden koulun rakentamista eri paikkaan (todennäköisesti laivakankaalle)

Yleisöpuheenvuoroissa käytiin läpi useista eri näkökulmista alueen lähiliikuntapaikkojen kestämättömän huono tilanne. Hiihtoladun (korvensuora-Jääli) osalta maanomistajien kuuleminen jatkuu ja entistä latua tullaan kunnostamaan Laivakangas-Jäälin koulu pyörätien rakentamisen yhteydessä (isännöitsijä Näppä mainitsi tämän tiedon erikseen lähtiessään pois).

Korvensuora-Jääli yhdysladun rakennustöiden rahoitus (1.000.000 eur) ratkaistaan tulevissa talousarvioissa.

Jäälin urheilukentän tilanne odottaa kaupunginvaltuuston talousarviokäsittelyä. Kenttä putsattiin pois vuoden 2014 talousarviosta, mutta vuodelle 2015 tai siitä eteenpäin se voi sinne ilmestyä. Eräs tilaisuudessa ollut kunnallispolitikko totesi kahden keskisessä keskustelussa että se tullaan rakentamaan kiireellisenä investointina “jahka jäälin koulu siirretään laivakankaan koulun yhteyteen”. Aika näyttää.

Lisäksi keskuteluihin nousivat päivähoitopaikkojen riittävyys, avoimen päivähoidon tilakysymykset sekä aamu-iltapäivä kerhon tilanahtaus. Sirpa Tikkala totesi että Jäälin koulun tilaluonnosten perusteella ap-ip toiminnan tilanahtauteen ei ole luvassa suurta helpotusta.

Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä asiana sivuttiin myös Jäälin asukastuvan kohtaloa. Asukastuvalle suunnitellaan ns. yhteisötilaa jäälin koulun yhteyteen. SIvistys- ja kulttuuritoimessa on tarkoitus tehostaa tilojen käyttöä siten, että samoja tiloja voisi hyödyntää aamusta iltaan.

Millainen tällainen yhteisötil sitten voisi mahdollisesti olla? Se voisi koostu iltakäyttöön tarkoitetuist luokkahuoneista ja esim. osasta opettajanhuonetta. Aika näyttää millaiset yhteisötilat Jäälin tulee, mutta jos (esim. tämä) asia kiinnostaa, kannattaa tulla Jäälin asukasyhdistys ry:n vuosikokoukseen ensi viikon TI (25.3) kello 18:00 Jäälinmajalle. Siellä voit tulla mukaan asukasyhdistyksen toimintaan suunnittelemaan mm. tätä toiminta.

Tässäpäs muutamia huomioita. Kommentoikaa jos jotain olennaista jäi puuttumaan?

Myöhemmin tehty lisäys:

Oulun kaupungin kuvaama video Jäälin raadista: