Tag Archives: laivakangas

Jäälin urheilualueen rakennustyöt ovat alkaneet.

Jäälin urheilualueen rakennustyöt ovat alkaneet touko-kesäkuun taitteessa alueen puuston poistamisella.

Jäälin urheilualue piti rakentaa jo vuosia sitten, mutta markkinaoikeusvalituksen vuoksi hanke jäi ns. monikuntaliitoksen jalkoihin odottelemaan parempaa tulevaisuutta.

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi Oulun teknisen liikelaitoksen tarjouksen 815 421,00 € (alv 0 %) Jäälin urheilualueen rakentamisesta. Rakentaminen tilataan siten, ettei vuodelle 2016 vahvistettu 250 000 euron määräraha ylity ja vuosien 2017 ja 2018 osuudet ehdollisina, kunnes investoinnit on vahvistettu talousarvio- käsittelyiden yhteydessä.Kenttä rakennetaan kumirouhetäytteisenä keinonurmikenttänä. Lisäksi liikuntapalvelut hankkii tarvittavan kenttävarustuksen.

kentta

Sivistys – ja kulttuurilautakunnan kokouksen 26.5.2016 pöytäkirja: http://asiakirjat.ouka.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=10720

Aiemmin mm. kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen sisällyttää urheilualue vuosien 2016, 2017 ja 2018 talous- ja toimintasuunnitelmaan.

Oulun kaupunginhallitus käsitteli hankeselvitystyöryhmän raporttia Jäälin koulun korvaavasta rakennuksesta

Hankeselvitystyöryhmän esitys:

Hankeselvitysryhmä esittää, että Jäälin koulurakennusta ei peruskorjata vaan peruskorjaushanke korvataan uudisrakennushankkeella hankeselvityksen vaihtoehdon VE-2 mukaisesti. Korvaavat uudet tilat sijoitetaan Laivakankaan koulun yhteyteen.

Hankkeen tavoitehinta-arvio on 8 790 000 € (ALV = 0%; rakentamiskustannukset). Arvio irtaimistohankinnoista (irt/inv) on 473 000 €. Arvio käyttötalousvaroilla tehtävistä irtaimistohankinnoista on 207 000 €. Vuosittaiset käyttötalousmenot kasvavat (lähinnä investoinnista johtuen) 95 000 €/v (netto; em. nettosummassa koulujen yhdistämisen myötä syntyvät toiminnalliset säästöt pienentävät merkittävästi tilakustannusten kasvun aiheuttamaan lisäystä).

Hanke esitetään toteutettavaksi kiireellisenä johtuen Jäälin koulun terveydellisistä ja työsuojelullisista ongelmista. Koulua voidaan jatkaa nykyisissä tiloissa korkeintaan 5 vuotta. Toiminnan jatkuminen sinä aikana edellyttää vuokrattavia ilmanpuhdistimia ja tehostettua puhtaanapito- sekä kiinteistönhoitotasoa, yhteensä n. 30.000 €/vuosi.

Toteutusaikataulusta päättää kaupunginvaltuusto talousarviokäsittelyjen yhteydessä.

LUE koko raportti täältä: http://asiakirjat.ouka.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn_tweb.htm?261643

Kaupunginhallituksen päätösesitys: (16.2.2015)

varsinainen päätös edellyttää vielä virallista hyväksyttyä pöytäkirjaa

Kaupunginhallitus
– hyväksyy hankeselvityksen Jäälin koulun peruskorjauksen
korvaavasta uudisrakennuksesta
– vahvistaa tavoitehinnaksi 8 790 000 euroa ja
irtaimistoinvestointien tavoitehinnaksi 473 000 euroa.
Kaupunginvaltuusto päättää investoinnin aikataulusta
talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Kokouksen esityslista: http://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat