Tag Archives: koulun purkaminen

YTR 16.10.2014: Joukkoliikenteestä, Jäälin koulusta ja valokuidusta

Jäälin suuralueen yhteistyöryhmä kokoontui 16.10.2014 kello 18:00. Kokoukseen oli saatu paikalle kunnioitettava määrä Oulun kaupungin politikoita:

 • Hanna Sarkkinen (yhdyskuntalautakunnan pj, joukkoliikennejaoston vpj)
 • Matias Ojalehto (sivistys- ja kulttuurilautakunnan pj.)
 • Kaarina Kailo (valtuutettu, hyvinvointilautakunnan varajäs.)
 • Sirpa Tikkala (varavaltuutettu, yhdyskuntalautakunnan jäsen)
 • Jari Laru (varavaltuutettu, lähidemokratiatoimikunnnan pj.)
 • Jari-Pekka Teurajärvi (joukkoliikennejaosto, jäsen)

Tilaisuudessa oli välillä melkein vaalitilaisuuden tuntua, onhan osa edellä luetelluista henkilöistä ehdolla tulevissa eduskuntavaaleissa 🙂

No, sepäs ei ole pääasia, vaan ne Jääliä koskevat asiat. Käsittelen ne kokouksessa käsitellyssä järjestyksessä

Jäälin joukkoliikenteen kehittävistä vaativan adressin luovutus

Jäälin asukasyhdistys ry:n sihteeri Johanna Liinamaa alusti seikkaperäisesti Jäälin alueen joukkoliikenteen ongelmista ja esitti kehitysehdotuksia.  Hän myös luovutti joukkoliikennejaoston varapuheenjohtaja Sarkkiselle adressin jossa on 160 kirjoittajaa.

Jäälin alueen bussireitit kirvoittivat erittäin seikkaperäisen ja laajan keskustelun aiheesta. Käydyn keskustelun perusteella alueen asukkaat haluaisivat bussien kiertävän Laivakankaan kautta Kuusamontien tai Kehätien asemesta. Käydyssä keskustelussa väläytettiin myäs kutsutaksien tai citybussien mahdollista hyödyntämistä Jäälin ja Kiimingin välisessä yhdysliikenteessä.

Hanna Sarkkinen ei pystynyt suoraan lupaamaan parannusta bussireittien tilanteeseen, mutta teki puheenvuoroista tarkat muistiinpanot.

Sarkkisen neuvot linja-autoyhteyksien ylläpitämiseksi ja parantamiseksi olivat:

 • Bussiyhteyksiä tulee käyttää vaikka aikataulut/reitit eivät tyydyttäisi (kaupunki seuraa reittien käyttöasteita todella tarkasti)
 • Mahdollinen palaute tulee AINA osoittaa suoraan suunnittelijoille: http://www.oulunjoukkoliikenne.fi/palautteet

Jäälin koulun 1-4lk ja pomo-luokkien kohtalo

Kävin ostamassa hetki ennen yhteistyöryhmän tilaisuuden alkamista Jääälin R-kioskilta Rantapohjan jossa käsiteltiin Jäälin koulun tilannetta.

Rantapohjan artikkelissa Sivistysjohtaja Mika Pentilä sanoo vapaasti muisteltuna seuraavaa:

 • Jäälin koulun suunnitteluraha tulee kaupungin talousarvioon
 • Sitä ei ole toistaiseksi siellä näkyvissä, sillä hankesuunnittelutyöryhmän työ on ollut kesken
 • Koulu on niin huonokuntoinen että se on kaupungin ns. ykkösprioriteettejä

Yllä oleva siis todettiin Rantapohjan puolen sivun jutussa jossa haastateltiin sikujohtaja Penttilää. (skannaan jutun tänne jossain välissä).

Jäälinmajan yhteistyöryhmän kokouksessa samaa asiaa valaisi sivistys- ja kulttuurilauakunnan puheenjohtaja Ojalehto jonka mukaan jääliläiset voivat nukkua yönsä rauhassa mitä kouluun tulee.
Koululle, kirjastolle ja pienimuotoiselle yhteisötilalle ovat tilat tulossa näillänäkymin Laivakankaan koulun yhteyteen valmiiksi kaavoitetulle paikalle.

Asiasta pitää kuitenkin päättää valtuustossa ja sitä ennen Jäälin koulun uusien tilojen suuunnitteluraha täytyy sijoittaa TA-esitykseen.

Urheilukenttä, hiihtolatu, pyörätie jne.

Ojalehto kertoi myös aavistuksen verran Jääli-Korvensuoran kuntoreitin tilanteesta. Hänen mukaansa kaupunki on sitoutunut sen rakentamiseen vahvasti ja asukkailta odotetaan vain kärsivällisyyttä sen toteuttamista odotellessa.

Kuntoreitin ohella jääliläinen ikuisuushanke on urheilukenttä, jonka senkin tulisi lähteä tulevina vuosina liikkeelle mikäli on uskoinen kokouksessa esiintyneisiin politiikoihin.

Lohtua antaa se, että molempien hankkeiden suunnittelurahat ovat esillä kaupungin talousarvio2015:ssa.

Viimeisenä kuntainfrastruktuuriin liittyvänä kysymyksenä käsiteltiin Jäälin sisälle suunnitellun Jäälin koulu – Laivakankaan koulu yhdyspyörätien aikataulutusta ja siihen liittyvää hiihtoladun kunnostusta. Vaikka suunnitelmat ovat juuri tällä hetkellä kaupungin nettisivuilla luettavissa lausuntoja varten, eivät yhdyskuntalautakuntaa edustaneet Sirpa Tikkala ja Hanna Sarkkinen löytäneet sille korvamerkittyjä toteutusmäärärahoja. Asia jäi vielä odottelemaan Sirpa Tikkalan selvittelyjä.

 Valokuitu-hankkeen tilanteesta

Kerron tästä lisää sitten toisessa kirjoituksessa 🙂

Yhteenveto kokouksesta

Ottaen huomioon kaupungin kokonaistilanteen ja sivistys- ja kulttuuritoimen säästöhaasteet, minulle jäi osallistujana positiivinen kuva.  Uskon että Jäälin koulun tilanne otetaan sekä virkamieskunnassa että päättäjien keskuudessa oikeasti vakavasti, eikä meidän ainakaan vielä tarvitse ryhtyä kylttejä rakentelemaan.

Aika näyttää – ja pian näyttääkin 🙂