Jäälin koulun tilanne: hankeselvitystyöryhmän raportti.

Lataa hankesuunnitelmatyöryhmän raportti tästä:
Jäälin koulu hankesuunnitelma 2014

Nykyisen Jäälin koulun tilanne

Koulun peruskorjausaste nousee korkealle, tämän takia hanketyöryhmä esittää, ettei koulua kannata
peruskorjata vaan on rakennettava uusi koulu uudisrakentamisen keinoin.

Työryhmä esittää, että asetetaan mahdollisimman pian uusi hankeselvitysryhmä, jonka tehtävänä on
laatia hankeselvitys Jäälin koulun peruskorjauksen korvaavasta uudisrakennushankkeesta

Uusi hankeselvitys on vireillä koulun rakentamiseksi (kaksi paikkavaihtoehtoa)

Hankesuunnitelmatyöryhmän esityksen mukaisesti virkamiehet selvittävät parhaillaan uudisrakennuksen laajuutta ja rakennuksen sijaintia. Keskusteluissa on tällä hetkellä kaksi (2) paikkavaihtoehtoa: nykyisen urheilukentän alue ja Laivakankaan koulun alue.

Milloin saamme lisätietoa?

Lisätietoa kouluhankkeesta on saatavilla Jouluun mennessä, sillä hankeselvitystyöryhmän tulee saada työnsä valmiiksi syyslukukauden aikana.

Lataa hankesuunnitelmatyöryhmän raportti tästä:
Jäälin koulu hankesuunnitelma 2014