Oulun kaupunginhallitus käsitteli hankeselvitystyöryhmän raporttia Jäälin koulun korvaavasta rakennuksesta

Hankeselvitystyöryhmän esitys:

Hankeselvitysryhmä esittää, että Jäälin koulurakennusta ei peruskorjata vaan peruskorjaushanke korvataan uudisrakennushankkeella hankeselvityksen vaihtoehdon VE-2 mukaisesti. Korvaavat uudet tilat sijoitetaan Laivakankaan koulun yhteyteen.

Hankkeen tavoitehinta-arvio on 8 790 000 € (ALV = 0%; rakentamiskustannukset). Arvio irtaimistohankinnoista (irt/inv) on 473 000 €. Arvio käyttötalousvaroilla tehtävistä irtaimistohankinnoista on 207 000 €. Vuosittaiset käyttötalousmenot kasvavat (lähinnä investoinnista johtuen) 95 000 €/v (netto; em. nettosummassa koulujen yhdistämisen myötä syntyvät toiminnalliset säästöt pienentävät merkittävästi tilakustannusten kasvun aiheuttamaan lisäystä).

Hanke esitetään toteutettavaksi kiireellisenä johtuen Jäälin koulun terveydellisistä ja työsuojelullisista ongelmista. Koulua voidaan jatkaa nykyisissä tiloissa korkeintaan 5 vuotta. Toiminnan jatkuminen sinä aikana edellyttää vuokrattavia ilmanpuhdistimia ja tehostettua puhtaanapito- sekä kiinteistönhoitotasoa, yhteensä n. 30.000 €/vuosi.

Toteutusaikataulusta päättää kaupunginvaltuusto talousarviokäsittelyjen yhteydessä.

LUE koko raportti täältä: http://asiakirjat.ouka.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn_tweb.htm?261643

Kaupunginhallituksen päätösesitys: (16.2.2015)

varsinainen päätös edellyttää vielä virallista hyväksyttyä pöytäkirjaa

Kaupunginhallitus
– hyväksyy hankeselvityksen Jäälin koulun peruskorjauksen
korvaavasta uudisrakennuksesta
– vahvistaa tavoitehinnaksi 8 790 000 euroa ja
irtaimistoinvestointien tavoitehinnaksi 473 000 euroa.
Kaupunginvaltuusto päättää investoinnin aikataulusta
talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Kokouksen esityslista: http://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

YTR 16.10.2014: Joukkoliikenteestä, Jäälin koulusta ja valokuidusta

Jäälin suuralueen yhteistyöryhmä kokoontui 16.10.2014 kello 18:00. Kokoukseen oli saatu paikalle kunnioitettava määrä Oulun kaupungin politikoita:

 • Hanna Sarkkinen (yhdyskuntalautakunnan pj, joukkoliikennejaoston vpj)
 • Matias Ojalehto (sivistys- ja kulttuurilautakunnan pj.)
 • Kaarina Kailo (valtuutettu, hyvinvointilautakunnan varajäs.)
 • Sirpa Tikkala (varavaltuutettu, yhdyskuntalautakunnan jäsen)
 • Jari Laru (varavaltuutettu, lähidemokratiatoimikunnnan pj.)
 • Jari-Pekka Teurajärvi (joukkoliikennejaosto, jäsen)

Tilaisuudessa oli välillä melkein vaalitilaisuuden tuntua, onhan osa edellä luetelluista henkilöistä ehdolla tulevissa eduskuntavaaleissa 🙂

No, sepäs ei ole pääasia, vaan ne Jääliä koskevat asiat. Käsittelen ne kokouksessa käsitellyssä järjestyksessä

Jäälin joukkoliikenteen kehittävistä vaativan adressin luovutus

Jäälin asukasyhdistys ry:n sihteeri Johanna Liinamaa alusti seikkaperäisesti Jäälin alueen joukkoliikenteen ongelmista ja esitti kehitysehdotuksia.  Hän myös luovutti joukkoliikennejaoston varapuheenjohtaja Sarkkiselle adressin jossa on 160 kirjoittajaa.

Jäälin alueen bussireitit kirvoittivat erittäin seikkaperäisen ja laajan keskustelun aiheesta. Käydyn keskustelun perusteella alueen asukkaat haluaisivat bussien kiertävän Laivakankaan kautta Kuusamontien tai Kehätien asemesta. Käydyssä keskustelussa väläytettiin myäs kutsutaksien tai citybussien mahdollista hyödyntämistä Jäälin ja Kiimingin välisessä yhdysliikenteessä.

Hanna Sarkkinen ei pystynyt suoraan lupaamaan parannusta bussireittien tilanteeseen, mutta teki puheenvuoroista tarkat muistiinpanot.

Sarkkisen neuvot linja-autoyhteyksien ylläpitämiseksi ja parantamiseksi olivat:

 • Bussiyhteyksiä tulee käyttää vaikka aikataulut/reitit eivät tyydyttäisi (kaupunki seuraa reittien käyttöasteita todella tarkasti)
 • Mahdollinen palaute tulee AINA osoittaa suoraan suunnittelijoille: http://www.oulunjoukkoliikenne.fi/palautteet

Jäälin koulun 1-4lk ja pomo-luokkien kohtalo

Kävin ostamassa hetki ennen yhteistyöryhmän tilaisuuden alkamista Jääälin R-kioskilta Rantapohjan jossa käsiteltiin Jäälin koulun tilannetta.

Rantapohjan artikkelissa Sivistysjohtaja Mika Pentilä sanoo vapaasti muisteltuna seuraavaa:

 • Jäälin koulun suunnitteluraha tulee kaupungin talousarvioon
 • Sitä ei ole toistaiseksi siellä näkyvissä, sillä hankesuunnittelutyöryhmän työ on ollut kesken
 • Koulu on niin huonokuntoinen että se on kaupungin ns. ykkösprioriteettejä

Yllä oleva siis todettiin Rantapohjan puolen sivun jutussa jossa haastateltiin sikujohtaja Penttilää. (skannaan jutun tänne jossain välissä).

Jäälinmajan yhteistyöryhmän kokouksessa samaa asiaa valaisi sivistys- ja kulttuurilauakunnan puheenjohtaja Ojalehto jonka mukaan jääliläiset voivat nukkua yönsä rauhassa mitä kouluun tulee.
Koululle, kirjastolle ja pienimuotoiselle yhteisötilalle ovat tilat tulossa näillänäkymin Laivakankaan koulun yhteyteen valmiiksi kaavoitetulle paikalle.

Asiasta pitää kuitenkin päättää valtuustossa ja sitä ennen Jäälin koulun uusien tilojen suuunnitteluraha täytyy sijoittaa TA-esitykseen.

Urheilukenttä, hiihtolatu, pyörätie jne.

Ojalehto kertoi myös aavistuksen verran Jääli-Korvensuoran kuntoreitin tilanteesta. Hänen mukaansa kaupunki on sitoutunut sen rakentamiseen vahvasti ja asukkailta odotetaan vain kärsivällisyyttä sen toteuttamista odotellessa.

Kuntoreitin ohella jääliläinen ikuisuushanke on urheilukenttä, jonka senkin tulisi lähteä tulevina vuosina liikkeelle mikäli on uskoinen kokouksessa esiintyneisiin politiikoihin.

Lohtua antaa se, että molempien hankkeiden suunnittelurahat ovat esillä kaupungin talousarvio2015:ssa.

Viimeisenä kuntainfrastruktuuriin liittyvänä kysymyksenä käsiteltiin Jäälin sisälle suunnitellun Jäälin koulu – Laivakankaan koulu yhdyspyörätien aikataulutusta ja siihen liittyvää hiihtoladun kunnostusta. Vaikka suunnitelmat ovat juuri tällä hetkellä kaupungin nettisivuilla luettavissa lausuntoja varten, eivät yhdyskuntalautakuntaa edustaneet Sirpa Tikkala ja Hanna Sarkkinen löytäneet sille korvamerkittyjä toteutusmäärärahoja. Asia jäi vielä odottelemaan Sirpa Tikkalan selvittelyjä.

 Valokuitu-hankkeen tilanteesta

Kerron tästä lisää sitten toisessa kirjoituksessa 🙂

Yhteenveto kokouksesta

Ottaen huomioon kaupungin kokonaistilanteen ja sivistys- ja kulttuuritoimen säästöhaasteet, minulle jäi osallistujana positiivinen kuva.  Uskon että Jäälin koulun tilanne otetaan sekä virkamieskunnassa että päättäjien keskuudessa oikeasti vakavasti, eikä meidän ainakaan vielä tarvitse ryhtyä kylttejä rakentelemaan.

Aika näyttää – ja pian näyttääkin 🙂

Jäälin koulun tilanne: hankeselvitystyöryhmän raportti.

Lataa hankesuunnitelmatyöryhmän raportti tästä:
Jäälin koulu hankesuunnitelma 2014

Nykyisen Jäälin koulun tilanne

Koulun peruskorjausaste nousee korkealle, tämän takia hanketyöryhmä esittää, ettei koulua kannata
peruskorjata vaan on rakennettava uusi koulu uudisrakentamisen keinoin.

Työryhmä esittää, että asetetaan mahdollisimman pian uusi hankeselvitysryhmä, jonka tehtävänä on
laatia hankeselvitys Jäälin koulun peruskorjauksen korvaavasta uudisrakennushankkeesta

Uusi hankeselvitys on vireillä koulun rakentamiseksi (kaksi paikkavaihtoehtoa)

Hankesuunnitelmatyöryhmän esityksen mukaisesti virkamiehet selvittävät parhaillaan uudisrakennuksen laajuutta ja rakennuksen sijaintia. Keskusteluissa on tällä hetkellä kaksi (2) paikkavaihtoehtoa: nykyisen urheilukentän alue ja Laivakankaan koulun alue.

Milloin saamme lisätietoa?

Lisätietoa kouluhankkeesta on saatavilla Jouluun mennessä, sillä hankeselvitystyöryhmän tulee saada työnsä valmiiksi syyslukukauden aikana.

Lataa hankesuunnitelmatyöryhmän raportti tästä:
Jäälin koulu hankesuunnitelma 2014

Jäälin valokuituhankkeen tilanteesta

Osallistuin viime viikon keskiviikkona OLKA ry:n johtamaan Jäälin alueen valokuiduttamista käsittelevään kokoukseen. Laitan tähän alle hyvin tiivistetysti muutamia seikkoja kiireisimmille ja alempana jatkan sitten seikkaperäisesti:

Lyhyesti

 • Heikkisentien alueelle on jaettu tiedote alueelle viemäritöiden aikana mahdollisesti vedettävästä kuidusta.
 • Jäälin asemakaava-alueelta tarvitaan n. 300 liittyjää verkon toteuttamiseksi (arvio). Kokoushetkellä kiinnostuneita oli 90.

Heikkisentien aiemmin aloitettava verkottaminen

Heikkisentiellä (Järven toisella puolella) on käynnistymässä viemäröintityöt. Valokuitu on taloudellisinta asentaa samaan kaivantoon, jonka vuoksi alueen asukkaille on jaettu aiheesta postitse tiedote kiinnostuksen herättämiseksi.

Jäälin kaava-alueelle suunniteltu valokuituverkko

Olka ry:n hallituksen puheenjohtaja Tommi Linna tarkisti kiinnostuksensa ilmoittaneiden Jääliläisten määrän – se oli 90 taloutta tai taloyhtiötä. Hänen mukaansa meidän tulisi saada mukaan noin 300 taloutta tai taloyhtiötä, jotta verkko olisi taloudellisesti järkevää toteuttaa.

Kyseessähän on kuluttajien itsensä omistama erittäin nopea ja korkeatasoinen tietoliikenneverkko joka osaltaan parantaa myös liittyvien kiinteistöjen arvoa ja houkuttelevuutta.

Itse uskon että me pystymme saamaan tuon 300 taloutta hyvinkin kasaan tämän talven aikana. Asiasta tullaan tiedottamaan alueen asukkaita erilaisilla menetelmillä tulevien kuukausien kuluessa.

Jos asia kiinnostaa sinua jo nyt, voit ilmoittaa kiinnostuksesi Olka ry:n sivuita löytyvällä lomakkeella: http://www2.olka.fi/kiinnostuneet. Lisätietoja Olka ry:n toiminnasta voit katsoa heidän sivuiltaan: http://www.olka.fi

Suunnitelmat itse verkon toteuttamiseksi olivat erittäin seikkaperäiset ja hyvin pitkällä. Jäälin talouksiin jaettavasta esitteestä saa osviittaa suunnitelmien tilasta:
jaali_esite

Huom! Koululaiset ovat nyt liikkeellä!

Niin se koulu alkoi taas Jäälissäkin! Muistattehan olla autolla ajaessanne tarkkaavaisia, sillä pienet koululaiset eivät vielä osaa liikkua yhtä varovaisesti kuin vanhemmat lapset, nuoret ja aikuiset.

Niin, ja ihan vain muistutuksena: Lauantaina on perinteinen peräkärrykirppis ja Sunnuntaina Jäälinmajalla järjestetään Jäälinsoudut -perhetapahtuma jossa esiintyy mm. Liikkuva laulureppu, soudetaan haastesoutu (soutujoukkueet / soutajat voivat ilmoittautua paikan päällä) ja yhdistykset esittelevät toimintaansa.  Alueella on pomppulinna ja muuta leikkivälinettä.

Jäälin koulun ykkösluokkalaisia odottelemassa sisällepääsyä
Jäälin koulun ykkösluokkalaisia odottelemassa sisällepääsyä

Peräkärry- ja peräkonttikirppis (9.8)

Peräkärrykirppis LA 9.8 14-

Jäälin asukasyhdistys ry järjestää lauantaina 9.8.2014 jo perinteikkääksi muodostuneen peräkärrykirppiksen.

Peräkärrykirppiksen myyntiaika on 14-17. Myyjien odotetaan olevan paikalla ennen klo 14. Alueelle mahtuu n. 200 myyjää.

Myyntipaikan hinta on 10eur. Alueella on buffetti.

Ilmoittaudu alla olevalla lomakkeella

 

 

Ouluraati Jäälissä: muutamia ylöskirjattuja ajatuksia

Kiitos kaikille Jäälin asukkaille, olitte saapuneet todella runsaslukuisesti Laivakankaan koululle keskustelemaan alueemme palveluista.

Tilaisuuden avasi Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen (kuvassa). Puheenjohtaja Moilasen jälkeen puheenvuoron käytti sivistys- ja kulttuuripalveluiden johtaja Mika Penttilä. Penttilä esitteli lyhyesti koko sivistys- ja kulttuuriprosessin eri palveluineen.

Lopulta johtaja Penttilä esitteli dian, jossa kerrottiin alueen asukkaita kiinnostavista asioista: jäälin koulun tilanteesta, urheilualueiden vaiheista ym.

Jäälin koulun osalta Penttilä totesi että tilatyöryhmän raportti luovutetaan AKJ Salolle tänä perjantaina. Raportissa tullaan esittämään koulun saneerausta (täydellistä) tai uuden koulun rakentamista eri paikkaan (todennäköisesti laivakankaalle)

Yleisöpuheenvuoroissa käytiin läpi useista eri näkökulmista alueen lähiliikuntapaikkojen kestämättömän huono tilanne. Hiihtoladun (korvensuora-Jääli) osalta maanomistajien kuuleminen jatkuu ja entistä latua tullaan kunnostamaan Laivakangas-Jäälin koulu pyörätien rakentamisen yhteydessä (isännöitsijä Näppä mainitsi tämän tiedon erikseen lähtiessään pois).

Korvensuora-Jääli yhdysladun rakennustöiden rahoitus (1.000.000 eur) ratkaistaan tulevissa talousarvioissa.

Jäälin urheilukentän tilanne odottaa kaupunginvaltuuston talousarviokäsittelyä. Kenttä putsattiin pois vuoden 2014 talousarviosta, mutta vuodelle 2015 tai siitä eteenpäin se voi sinne ilmestyä. Eräs tilaisuudessa ollut kunnallispolitikko totesi kahden keskisessä keskustelussa että se tullaan rakentamaan kiireellisenä investointina “jahka jäälin koulu siirretään laivakankaan koulun yhteyteen”. Aika näyttää.

Lisäksi keskuteluihin nousivat päivähoitopaikkojen riittävyys, avoimen päivähoidon tilakysymykset sekä aamu-iltapäivä kerhon tilanahtaus. Sirpa Tikkala totesi että Jäälin koulun tilaluonnosten perusteella ap-ip toiminnan tilanahtauteen ei ole luvassa suurta helpotusta.

Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä asiana sivuttiin myös Jäälin asukastuvan kohtaloa. Asukastuvalle suunnitellaan ns. yhteisötilaa jäälin koulun yhteyteen. SIvistys- ja kulttuuritoimessa on tarkoitus tehostaa tilojen käyttöä siten, että samoja tiloja voisi hyödyntää aamusta iltaan.

Millainen tällainen yhteisötil sitten voisi mahdollisesti olla? Se voisi koostu iltakäyttöön tarkoitetuist luokkahuoneista ja esim. osasta opettajanhuonetta. Aika näyttää millaiset yhteisötilat Jäälin tulee, mutta jos (esim. tämä) asia kiinnostaa, kannattaa tulla Jäälin asukasyhdistys ry:n vuosikokoukseen ensi viikon TI (25.3) kello 18:00 Jäälinmajalle. Siellä voit tulla mukaan asukasyhdistyksen toimintaan suunnittelemaan mm. tätä toiminta.

Tässäpäs muutamia huomioita. Kommentoikaa jos jotain olennaista jäi puuttumaan?

Myöhemmin tehty lisäys:

Oulun kaupungin kuvaama video Jäälin raadista:

Oulun asemakaavoituksen ja suuralueen yhteistyöryhmän yhteinen tilaisuus KE 28.9 17:30

Tervetuloa Oulun kaupungin asemakaavoituksen ja Jäälin suuralueen yhteistyöryhmän yhteiseen tapahtumaan

Paikka: Jäälin kappeli keskiviikkona 28.9.2016 kello 17.30

 • Jäälin keskuksen maankäytön luonnoksien esittelyä ja palautteen keräämistä kuntalaisilta sekä kaavakävely suunnittelualueella (kaavakävely säävarauksella).
  Arkkitehti Juho Peltoniemi.
 • Jäälin kirjaston muutto Laivakankaan koululle. Kirjastopalveluiden johtaja Jouni Pääkkölä.
 • Yhteistyöryhmän puheenjohtaja Kaarlo Nurmiranta.
 • Muita Jäälin alueen ajankohtaisia asioita.

Tervetuloa!

Tilaisuuden järjestää:
Oulun kaupungin asemakaavoitus yhteistyössä Jäälin suuralueen yhteistyöryhmän kanssa.

Asukaskyselyyn voi vastata elokuun 2014 loppuun saakka (voita lahjakortti)

Hei!

Keväällä julkaistuun Jäälin asukaskyselyyn voi vastata vielä Elokuun loppuun saakka, sen jälkeen vastausten pohjalta tehdään opinnäyte Jäälina asukasyhdistyksen (ja jääliläisten toimijoiden muunkin) toiminnan kehittämiseksi.

Kaikki kyselyn täyttäneet osallistuvat 100eur lahjakortin arvontaan (K-Supermarket Jääli)

Lomake löytyy täältä:
https://docs.google.com/forms/d/1gf-PKAq4vE5-F6-dWS1Yb9Dc7hps0aImz0wEUECdFS0/viewform

Jäälin peräkärry/kontti/pöytä ym. kirppis Kiiminkipäivien viikonloppuna

Tämän hetken ennakkoilmoittautumisten perusteella LA 9.8 14-17 järjestettävälle peräkärrykirppikselle on tulossa myyntiin mm.

 • Muuton alta pois vaatteita, liinavaatteita, astioita, koriste-esineitä ym. pientavaraa.
 • Pääosin urheiluvälineitä
 • Lastenvaatteita, tarvikkeita ja paikallista hunajaa
 • Kaikenlaista kodin irtaimistoa.
 • Käsitöitä kuten villasukkia, virkattuja liinoja ja muuta kirppiskamaa.
 • Kodin tavaroita, koristetta jne
 • Lastentarvikkeita/vaatteita Astioita Naisten kenkiä Pieniä huonekaluja/somisteita yms.
 • Lasten ja aikuisten vaatteita, lehtiä, verhoja.
 • jne..Tervetuloa perinteiseen kesätapahtumaan!

Lisätietoja (ja vapaaehtoinen ilmoittautumislomake) löytyy täältä:
http://jaali.eu/2014/07/perakarrykirppis-9-8/

Jäälinsoudut -perhetapahtuma (10.8)

Jäälinsoudut SU 10.8 12-

Perinteikäs Jäälinsoutu -perhetapahtuma järjestetään sunnuntaina 10.8.2014 kello 12- alkaen.

Tapahtuman ohjelmassa on mm. (muutokset mahdollisia)

 • Kirkkovenesoutu (haastesoutu, 14 soutajaa ja perämies). Kokoa oma joukkue ja lähde jahtaamaan kiertopalkintoa (palkinto on toista vuotta vesienhoitoyhdistyksen hallinnassa)
 • Lastenlauluyhtye liikkuva laulureppu
 • Hevosajelua
 • Pomppulinna
 • Yhdistyksien toiminnan esittelyä
 • Muuta mukavaa ohjelmaa

Jäälinmajan yrittäjät myyvät lämmintä keittoruokaa ja Jäälin asukasyhdistys ry:llä on ohukaisbuffetti.

vuodesta 1972